SPECJALIZACJE

BKD świadczy usługi prawne w zakresie:

Rozwiązywanie sporów

Postępowania sądowe i arbitrażowe są jednymi z wielu narzędzi, które w sposób umiejętny wykorzystujemy w celu rozwiązywania problemów naszych Klientów.

Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), pozwalających minimalizować nakłady czasowe i finansowe stron. Czasami jednak nieuniknione jest skierowanie rozpoznania sprawy do postępowania sądowego.

Obszar naszych usług obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie negocjacji ugodowych;
  • doradztwo przedprocesowe, w tym analiza ryzyk, weryfikacja materiału dowodowego, opracowanie strategii procesowej nakierowanej na sprawne i jak najmniej kosztowne uzyskanie rozstrzygnięcia korzystnego dla Klienta;
  • reprezentacja w postępowaniach pojednawczych, zabezpieczających i egzekucyjnych;

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
  • reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentacja przed sądami polubownymi;