SPECJALIZACJE

BKD świadczy usługi prawne w zakresie:

Outsourcing Prawny

Wiemy jak zajmować się trudnymi przypadkami. Zostaliśmy jednak prawnikami przede wszystkim po to, by chronić przed nimi naszych Klientów.

Problemy prawne częściej wymagają bowiem wieloletniego zaangażowania, pochłaniając przy tym poważne środki finansowe. Skuteczną profilaktykę przed ryzykiem długoletnich sporów prawnych może zapewnić wyłącznie rzetelna bieżąca obsługa prawna. Usługi w tym zakresie oferujemy w korzystnych i przewidywalnych rozliczeniach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Obszar naszych usług obejmuje w szczególności:

 • obsługę prawną w języku polskim i angielskim;
 • pakiety usług prawnych w przewidywalnych modelach wynagradzania – rozliczenia ryczałtowe;
 • outsourcing usług prawnych z dedykowanym zespołem adwokatów lub radców prawnych – dyspozycyjność prawnika/prawników Kancelarii w siedzibie Klienta w godzinach pracy Klienta i zarządzanie wszystkimi procesami prawnymi w firmie;
 • kompleksowa obsługa prawna we wszystkich dziedzinach istotnych z obszaru działalności Klienta, w tym w części dotyczących aspektów korporacyjnych, cywilnych, administracyjnych lub pracowniczych;
 • doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej (umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, zgłoszenie znaku towarowego, uzyskanie prawa ochronnego);
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów IT, w tym umów dotyczących wdrożenia i utrzymania oprogramowania, umów licencyjnych, SLA, SaaS;
 • doradztwo z zakresu prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowań administracyjnych (uzyskanie koncesji, transakcje w obrocie, branża odnawialnych źródeł energii);
 • audyt prawny: analiza ryzyk, w tym roszczeń dotychczas skierowanych do firmy;
 • przygotowanie standardów (wzorów) dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy, w tym dokumentacji kontraktowej;
 • prowadzenie negocjacji biznesowych;
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa;
 • przygotowywanie projektów pism w bieżących sprawach;
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki, przygotowywanie projektów uchwał i zgromadzeń,
 • wsparcie pracowników Klienta przy codziennych czynnościach;
 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej (tworzenie spółek, rejestracja, przekształcenia);
 • pakiety usług dla przedsiębiorców, którzy dysponują już wewnętrznym działem prawnym, ale potrzebują dodatkowego wsparcia niezależnej kancelarii w bardziej skomplikowanych sprawach.