SPECJALIZACJE

BKD świadczy usługi prawne w zakresie:

Inwestycje budowlane

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży budowlanej oraz rynku nieruchomości, pozwala nam zapewnić naszym Klientom kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie realizacji inwestycji budowalnych – od wstępnych koncepcji, przez transakcje w obrocie nieruchomościami, po bieżącą obsługę w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

Obszar naszych usług obejmuje w szczególności:

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym związanych z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej), legalizacji tzw. samowoli budowlanej;
 • projektowanie, opiniowanie i tworzenie umów o realizację przedsięwzięć budowalnych, w tym umów o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa, pakietowania robót, design & build, umów podwykonawczych;
 • bieżąca obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
 • doradztwo z zakresu prawa budowlanego;
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska, w tym przepisów regulujących zasady gospodarowania odpadami;
 • pełna obsługa prawna projektów w części dotyczącej relacji Inwestor – Klient, Klient - wykonawcy danych pakietów robót, w tym w szczególności wynegocjowanie lub przygotowanie umowy / aneksów / porozumień / innych dokumentów;
 • przygotowanie bieżących i długoterminowych strategii roszczeń przeciwko podmiotom zaangażowanym w inwestycje w celu rozliczenia inwestycji i ewentualnego rozliczania okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podmiotów zaangażowanych w inwestycje (roszczenia wzajemne);
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów pism na potrzeby Klienta,
 • przygotowanie korporacyjnych standardów (wzorów) dokumentów związanych z rozpoczęciem, kontynuowaniem, zamknięciem procesu inwestycyjnego, w tym umowy sprzedaży, umów przedwstępnych, umów rezerwacyjnych, wzorów innych dokumentów związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego;
 • prowadzenie negocjacji biznesowych;
 • doradztwo w zakresie nabywania/zbywania nieruchomości, w tym opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie ich wykonania;
 • audyt prawny nieruchomości obejmujący m.in. badanie stanu ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, obciążeń i praw osób trzecich;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących stosunków sąsiedzkich;
 • tworzenie, negocjowanie i opiniowanie umów w obrocie nieruchomościami, w tym sprzedaż, najem komercyjny, dzierżawa.